Ria Oomen-Ruijten bestuurslid PWRI

Bron: ANP

Ria Oomen-Ruijten neemt namens de gepensioneerden plaats in het bestuur van het PWRI, het pensioenfonds voor werknemers in de sociale werkvoorziening. De Nederlandsche Bank stemde hiermee in.

Ervaring

“De benoeming van ons nieuwe bestuurslid stemt ons verheugd. Ria Oomen-Ruijten heeft zich als lid van het Europees Parlement onder andere bezig gehouden met pensioen. We stellen het op prijs dat zij haar expertise nu wil inzetten voor het PWRI,” aldus bestuursvoorzitter Xander den Uyl.

Ria Oomen-Ruijten was van 1989 tot 2014 lid van het Europees Parlement. De CDA-politica was eerste vicevoorzitter van de christendemocratische (EVP) fractie, vicevoorzitter van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Consumentenbescherming, vicevoorzitter van de tijdelijke commissie Genetica, lid van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lid van de commissie Gelijke Rechten van de Vrouw en voorzitter en lid van de parlementaire delegatie Zuid-Afrika. Ze hield zich onder meer bezig met de dossiers Turkije en pensioenen.

Voorgedragen

Vanaf 1 juli 2014 geldt de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. De wet schept regels op het gebied van bestuur, toezicht en verantwoording. Het PWRI organiseerde daarom eind vorig jaar verkiezingen voor een nieuw verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014. Hierin zitten vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. De gekozen gepensioneerden hebben mevrouw Oomen-Ruijten voorgedragen als bestuurslid voor het fonds.

Middelgroot pensioenfonds

Het PWRI is het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Het is een middelgroot pensioenfonds met een belegd vermogen van ongeveer 7 miljard euro. Er zijn meer dan 200.000 mensen aangesloten bij het PWRI, waarvan 43.000 gepensioneerden.

terug