Rekenvoorbeeld: naheffing fiscus gemiddeld 150 euro

 

De 5 tot 6 miljoen mensen die volgend jaar een naheffing krijgen van de Belastingdienst moeten rekening houden met een naheffing van gemiddeld 150 euro, aldus staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.

De Belastingdienst meldt op haar website de omstandigheden wanneer er vermoedelijk te weinig belasting is betaald:

De inkomsten uit

  • Loon
  • uitkering
  • winst uit onderneming
  • resultaat uit overig werk

waren in totaal hoger dan € 25.000.  Oorzaak is het inkomensafhankelijk maken van heffingskortingen, kortingen op de belastingen. Niet alle nieuwe regelgeving is in de loonheffingtabellen verwerkt waarop wettelijke berekeningen worden gebaseerd.

Rekenvoorbeelden

De afbouw van de algemene heffingskorting is wel meegenomen in de rekenregels tbv de berekening van de tijdvaktabellen, maar de opslag van 8% (ivm wettelijk voorgeschreven vakantiegeld) is niet verwerkt in de tijdvaktabellen. Dat betekent dat bijzondere beloningen als vakantiegeld (wettelijk minimaal 8%), 13e maand, winstuitkering of andere bonussen niet zijn meegenomen in de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting (van 2% vanaf ca. € 20.000 tot ca. € 55.000).
Dit geldt al jaren voor de afbouw van de arbeidskorting met daarbij de opmerking dat in de tijdvaktabellen wél wordt gecorrigeerd voor het wettelijke vakantiegeld van 8%.

Het effect op de aanslag IB 2014 toegelicht met een tweetal voorbeelden van werknemers met alleen vakantiegeld (berekeningen afkomstig van Elsevier fiscale software).

Werknemer 1: Bruto € 2.000 per maand + vakantiegeld 8% = € 1.920, geen pensioen of ander aftrekposten in LH-sfeer. Per maand wordt € 402,17 aan LB/PH ingehouden + 42% over de bijzondere beloning: bij elkaar € 5.632,44 aan LB/PH. In de aangifte IB 2014 geeft deze werknemer op € 25.920 aan loon (12 x € 4.000 + € 1.920) en € 5.633 aan ingehouden LH.
Deze werknemer dient € 47 te betalen op aanslag IB 2014.

Werknemer 2: Bruto € 4.000 per maand + vakantiegeld 8% = € 3.840, geen pensioen of ander aftrekposten in LH-sfeer. Per maand wordt € 1.318,08 aan LB/PH ingehouden + 42% over de bijzondere beloning: bij elkaar € 17.429,76 aan LBPH. In de aangifte IB 2014 geeft deze werknemer op € 51.840 aan loon (12 x € 4.000 + € 3.840) en € 17.430 aan ingehouden loonheffing. Deze werknemer dient € 98 te betalen op aanslag IB 2014.

Grote afwijking bij 13e maand

Grotere afwijkingen treden op bij 13e maanden, winstuitkeringen en andere bonussen. Want over die bijzondere beloningen wordt vooraf geen rekening gehouden met eventuele afbouweffecten op de algemene heffingskorting en/of de afbouw van de arbeidskorting.

Onderstaande tabel gaat uit van inkomen inclusief een dertiende maand (bron: Ministerie van Financiën):

Inkomen per jaar Naheffing in euro’s
10.000 -134
15.000 -201
20.000 -121
25.000 70
30.000 84
35.000 98
40.000 112
45.000 255
50.000 283
56.495 321
60.000 270
70.000 201
80.000 229
90.000 17

Volgens Wiebes worden belastingplichtigen komende maand geïnformeerd. Circa 5 miljoen mensen krijgen in december of januari bericht over hun voorlopige aanslag 2015. Ze horen dan dat ze er rekening mee moeten houden dat ze over 2014 moeten bijbetalen of minder terug zullen ontvangen.

 

terug