Rekenkamer tikt kabinet flink op de vingers

Bron: ANP

De Rekenkamer oordeelt hard over de Belastingdienst. De taakstelling van besparingen vanuit vereenvoudiging van fiscale wet- en regelgeving is in 2014 onvoldoende gerealiseerd. De Belastingdienst werkt met verouderde computersystemen.

Kritiek

De Rekenkamer oordeelt op deze derde woensdag van mei traditiegetrouw over de besteding door de Rijksoverheid van ons belastinggeld in het afgelopen jaar. Waarschuwingen en kritiek zijn er altijd. Maar dit jaar was die bijzonder hard en gedetailleerd, toegespitst op meerdere dossiers: de veranderingen bij het persoonsgebonden budget (pgb) en bij de Belastingdienst en de ICT bij onder meer Defensie. En er was één rode draad: het kabinet is ambitieus in zijn plannen, maar neemt te weinig tijd voor een zorgvuldige uitvoering.

Het drama met de pgb’s kreeg de meeste aandacht van de Rekenkamer. De invoering van het nieuwe systeem, waarbij sinds 1 januari de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling regelt, is ”niet zorgvuldig verlopen”. Stuiveling kondigde een onderzoek aan naar de problemen bij de SVB. De politieke besluiten zijn ”laat” genomen. Eén en ander was ook ”niet goed voorbereid”. De ministeries van Volksgezondheid en van Sociale Zaken hebben hun rol ”niet goed ingevuld”.

Grote problemen

In een toelichting in de Kamer zei Stuiveling dat van de SVB niet verwacht mag worden dat die de problemen bij de toeleveranciers van gegevens (gemeenten en zorgverzekeraars) oplost. Behalve het ministerie van Volksgezondheid sprak ze ook heel nadrukkelijk het ministerie van Sociale Zaken aan, dat verantwoordelijk is voor de SVB.

Ook de Belastingdienst kampt met grote problemen, onder meer doordat hij werkt met verouderde computersystemen (waaronder een veelgebruikte uit 1975) en 1200 verschillende applicaties. Juist woensdag stuurde verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes een omvangrijk moderniseringsplan naar de Kamer, waarbij 5000 mensen hun huidige baan bij de fiscus verliezen.

Het ministerie van Defensie is voor de Rekenkamer al jarenlang een zorgenkind. Het departement trekt ”een niet vol te houden wissel op zichzelf”, doordat er continu een tekort is aan reserveonderdelen. Naast de inzet voor buitenlandse missies lukt het onvoldoende om materieel over te houden om medewerkers te trainen en op te leiden. Minister Jeanine Hennis van Defensie moet scherper prioriteiten stellen, zei Stuiveling.

terug