Rekenhulp voor berekening voortzettingswaarde 2014

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de rekenhulp voor de berekening van de voortzettingswaarde van bedrijven in de agrarische sector aangevuld met het jaar 2014. Met deze rekenhulp kunt u voor de periode 2009 tot en met 2014 de voortzettingswaarde van uw agrarisch bedrijf bepalen. Deze waarde hebt u nodig voor het bepalen van de schenk- en erfbelasting.

Rekenmodule Voortzettingswaarde

Als een bedrijf aan u is geschonken of nagelaten, betaalt u daarover schenkings- of successierecht. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement, is de voortzettingswaarde de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten. Met de rekenmodule kunt u de voortzettingswaarde berekenen. Die waarde vult u in op de aangifte die u heeft ontvangen. U kunt de berekening van de waarde ook afdrukken. Deze stuurt u mee met uw aangifte.

terug