Register Belastingadviseurs reageert op pakket Belastingplan 2014

Bron: Register Belastingadviseurs

Het pakket Belastingplan 2014 is op 17 september 2013 bekend gemaakt. De Commissie Wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (RB) heeft echter opmerkingen met betrekking tot de verschillende maatregelen die aangekondigd zijn. Dit blijkt uit de reactie op het pakket Belastingplan 2014 die het RB op 30 september 2013 aan de Vaste commissie van Financiën heeft aangeboden.

Fiscale thema’s

Volgens het RB zijn er een aantal belangrijke fiscale thema’s niet opgenomen in het pakket Belastingplan 2014. Het RB noemt als voorbeeld de aanpassing van de werkkostenregeling en een oplossing voor de problematiek van de onzakelijke lening. Daarnaast is het RB van mening dat de voorgenomen maatregelen geen oplossing bieden voor de crisis. De werkloosheid zal namelijk de komende tijd nog groeien waardoor de afschaffing van de stamrechtvrijstelling op dit moment niet geschikt is.

Fraude bij toeslagen en belastingen

Het RB plaatst ook kanttekeningen bij de voorgestelde herziening van de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen. Daarnaast zullen de maatregelen om fraude bij toeslagen en belastingen tegen te gaan, de burger te vaak raken. Daarom stelt het RB voor om rekening te houden met de rechtsbescherming.

Eigenwoningregeling

Met betrekking tot het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014, is het RB van mening dat de eigenwoningregeling te gecompliceerd wordt.

Overgangsrecht

Tenslotte pleit het RB voor de opname van een duidelijker overgangsrecht in het wetsvoorstel waarin de persoonsgebonden aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt afgeschaft.

terug