Register Belastingadviseurs reageert op Belastingplan 2015

 

Het RB heeft een reactie op het Belastingplan 2015 gestuurd naar diverse leden van de Tweede Kamer alsmede aan de Vaste commissies voor Financiën van de Eerste en Tweede Kamer.

Gebruikelijkloonregeling

Het RB gaat in de reactie onder andere in op de gebruikelijkloonregeling. Gezien het voornemen van de staatssecretaris om de dga (gedeeltelijk) uit de loonbelasting te halen vraagt het RB zich allereerst af of de gebruikelijkloonregeling moet worden gehandhaafd of dat afschaffing meer voor de hand ligt. Het RB wijst er op dat de ingrijpende wijzigingen van de gebruikelijkloonregeling, zoals de verlaging van de doelmatigheidsmarge, leiden tot administratieve lastenverzwaringen. Het RB vraagt ook naar de toepassing van de afroommethode onder de voorgestelde regeling.

Complexiteit van de eigenwoningregeling

Het RB is positief over de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de woningmarkt maar maakt zich ernstig zorgen over de complexiteit van de eigenwoningregeling. Deze is inmiddels zo ingewikkeld dat vrijwel niemand een volledig overzicht van de regeling heeft. Het RB pleit voor een herziening van de eigenwoningregeling waarbij vereenvoudiging en begrijpelijkheid voorop moeten staan.

Werkkostenregeling

De invoering van de concernregeling binnen de werkkostenregeling, leidt ook tot onduidelijkheden. Het RB vraagt in dit kader naar verduidelijking van het begrip ‘belang’. Tevens verzoekt het RB om bij keuze voor toepassing van de concernregeling, individuele inhoudingsplichtigen de keuze te geven om hieraan al dan niet deel te nemen.

BGL

Het RB plaatst kanttekeningen bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen. De introductie van de BGL leidt mogelijk tot een onevenredige administratieve lastenverzwaring voor het MKB. Het RB wijst er tevens op dat de introductie van een mede-aansprakelijkheid van de opdrachtgever er mogelijk toe leidt dat opdrachtgevers minder arbeid zullen inhuren.

Lees de volledige reactie van het RB op het pakket Belastingplan 2015

terug