Recht op kinderopvangtoeslag voor 30.000 extra ouders in 2018

Bron: Belastingdienst

Ouders waarvan kinderen naar een peuterspeelzaal gaan, kunnen in 2018 recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Dit is een gevolg van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat. Deze wet regelt dat dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden voor kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.

creche kind

Ouders informeren

Landelijk komen namelijk zo’n 30.000 extra ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Om al deze ouders te bereiken, werkt Belastingdienst/Toeslagen samen met het Ministerie van SZW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en organisaties die direct contact hebben met ouders.

Intermediairs informeren

Ook de intermediairs worden extra geïnformeerd. Forum Toeslagenintermediairs is een online platform voor kinderopvangorganisaties en maatschappelijk dienstverleners. Belastingdienst/Toeslagen informeert op dit forum de intermediairs over de harmonisatie van kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.

terug