RB: onduidelijkheid overheerst in Belastingplan 2016

Bron: Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) ziet veel onduidelijkheden in de voorstellen uit het pakket Belastingplan 2016. Verder constateert het RB opnieuw dat er toch veel onderwerpen ontbreken.

Prinsjesdag 2015 koffer

Pensioen in eigen beheer

RB-voorzitter Wil Vennix: ‘De voorstellen die de positie van het MKB stimuleren, kunnen op één hand worden geteld, dit terwijl het MKB toch echt de banenmotor van Nederland is. Wanneer komt er nou toch een concreet voorstel voor het pensioen in eigen beheer?’

Herziening box 3

Het RB is van mening dat de voorgestelde differentiatie in box 3 niet leidt tot een systeem dat voldoende aansluit bij de werkelijke rendementen die belastingplichtigen behalen. Ook leiden de vele forfaits niet tot een vereenvoudiging van het stelsel. De houdbaarheid van de voorgestelde regeling is in het geding.

Bestrijden emigratielek aanmerkelijkbelanghouders

Het RB ziet veel onduidelijkheden in de voorgestelde regeling. Nederland zou belasting mogen heffen over winstuitdelingen die afkomstig zijn uit de op het moment van emigratie aanwezige reserves. Op de hierover verschuldigde belasting mag de buitenlandse belasting worden verminderd. Wil Vennix: ‘Welke buitenlandse belastingen komen nu allemaal in mindering? Zijn dit zowel belastingen op kantonaal, regionaal, gemeentelijk als nationaal niveau? En hoe moet worden omgegaan met buitenlandse belastingen in een synthetisch belastingstelsel?’

Ook vraagt Vennix zich af of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met EU-recht: ‘De voorstellen leiden ertoe dat er niet langer onvoorwaardelijk uitstel van betaling wordt verleend. Dit lijkt niet in overeenstemming met eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Ook lijkt het Nederlandse heffingsrecht af te hangen van naar welk land wordt geëmigreerd. Hierdoor lijkt de rechtsgelijkheid van emigranten in het gedrang te komen.’

Vereenvoudiging fiscaal procesrecht: massaal bezwaar

Het RB constateert dat de huidige massaal bezwaarprocedure in de afgelopen twaalf jaar slechts tweemaal is toegepast. Daarbij moet de aanwijzing als massaal bezwaar instemming van de Tweede Kamer krijgen. De wijzigingen beogen de massaal bezwaarprocedure eenvoudiger, doeltreffender en dus vaker te laten benutten. Niet zeker is dat de nieuwe massaal bezwaarprocedure vaker ingezet gaat worden. Ook straks heeft de Minister van Financiën geen verplichting om in voorkomend geval een massaal bezwaarprocedure op te starten. Belastingplichtigen moeten zich ook goed realiseren dat zij straks na de aanwijzing tot massaal bezwaar verplicht blijven om zelf bezwaar in te dienen. Dit is in de huidige regeling niet zo. De rechtspositie van belastingplichtigen verslechtert dus aanzienlijk.

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Voorgesteld wordt het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling anders in te vullen. Straks moet de werkgever niet toetsen of de omvang van vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk is, maar juist de aanwijzing van vergoedingen en verstrekkingen. Het RB stelt dat dit criterium praktisch niet hanteerbaar en daarom ongeschikt is.

Het Belastingplan 2016 wordt ook besproken op de Elsevier Nextens Klantendag

Elsevier Nextens Klantendag 2015
De jaarlijkse Klantendag voor de fiscale producten van Elsevier is op dinsdag 13 oktober 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Op deze gratis en compleet verzorgde dag krijgt u, als gebruiker van Elsevier Nextens, onze aangiftesoftware, de kennisbank FiscaalTotaal en/of onze almanakken, een kijkje in onze keuken.

Bekijk het complete programma en schrijf u gratis in>

terug