RB: maatregelen pakket Belastingplan 2017 laten veel te wensen over

Bron: Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het Belastingplan 2017 veel te wensen overlaat. Volgens de grootste beroepsvereniging van fiscalisten voor het MKB laat het kabinet vooral ondernemers in de steek als het gaat om de afschaffing van pensioen in eigen beheer.

“Kabinet laat dga’s in de steek”

RB-voorzitter Wil Vennix: “Het kabinet laat kansen liggen om het pensioen in eigen beheer soepel af te wikkelen. Het kabinet biedt dga’s de mogelijkheid om het pensioen premievrij te maken, om te zetten in een spaarregeling of om af te kopen. Een groot deel van de dga’s wil af van het pensioen in eigen beheer, wat alleen kan door het pensioen volledig af te kopen. In een aantal gevallen hebben de pensioen-bv’s daar geen liquiditeiten voor. Deze pensioen-bv’s en hun dga’s blijven daardoor ongewenst zitten met pensioen in eigen beheer. Het kabinet laat deze dga’s in de steek.” Deze dga’s zouden graag de mogelijkheid hebben om af te zien van hun pensioen in eigen beheer. Het RB pleit daarom voor een aanpassing van het overgangsrecht, zodat een grotere groep daarvan gebruik kan maken en de problemen met het pensioen in eigen beheer sneller zijn opgelost.

Vereenvoudiging btw-teruggaaf

Het RB is in het algemeen positief over de voorgestelde regels voor de vereenvoudigde teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen. Vennix: “De huidige systematiek was al jaren een doorn in het oog van veel ondernemers. Ze moesten vaak lang wachten voor zij de afgedragen btw konden terugvragen. Nu kunnen zij hun teruggaaf eerder krijgen. Toch zijn er nog aandachtspunten in de voorgestelde regeling. Het overgangsrecht leidt tot een verschil in behandeling van enerzijds de teruggaaf van afgedragen btw (crediteur) en anderzijds de herziening van eerder afgetrokken btw (debiteur). Mogelijk is deze discrepantie in strijd met de btw-richtlijn.”

Reparatie bedrijfsopvolging leidt tot overkill

De voorgestelde “reparatie” voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet en de inkomstenbelasting zijn naar de mening van het RB geen “reparatie” maar een verkapte manier om belasting te heffen. De Hoge Raad heeft eerder duidelijk aangegeven dat de bedrijfsopvolgingsregelingen ook geldt voor kleine belangen. Door de wet aan te passen, wordt simpelweg een streep gezet door de ongewenste uitspraak van de Hoge Raad. De aanscherping van de regels leidt tot “overkill”, aldus het RB.

terug