Rapport Algemene Rekenkamer: reorganisatie Belastingdienst stokt

Bron: Algemene Rekenkamer

De vernieuwing bij de Belastingdienst stokt. Ook zullen de kosten van de reorganisatie nog tien jaar lang hoger zijn dan de financiële voordelen die de aanpak moet opleveren. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, de instantie die controleert of de overheid haar geld correct uitgeeft.

Hervorming stokt

De waakhond bekeek de stand van zaken van de reorganisatie, die in 2015 is begonnen en moet lopen tot en met 2024. Daarvoor is €2,3 miljard uitgetrokken. Zowel in 2015 als 2016 is minder geld uitgegeven dan er budgettair beschikbaar was. Dat geldt ook voor de eerste vijf maanden van dit jaar. Dit is volgens de Algemene Rekenkamer mede toe te schrijven aan de aangekondigde herijking van het programma nadat bleek dat meer belastingambtenaren sneller gebruik maken van een vertrekregeling. Bijna 60% van de geplande hervormingsprojecten is vertraagd of gaat niet door.

Versterking nodig

De Rekenkamer stelt verder dat de administratie bij de Belastingdienst geen beeld kan geven van de besparingen en extra belastingopbrengsten door alle ingrepen. Het is daarom ook niet duidelijk hoe het extra budget voor de Belastingdienst van €75 miljoen, dat het kabinet voorstelt voor de begroting 2018, zich verhoudt tot de onder-bestedingen in afgelopen jaren. De waakhond vindt ‘op korte termijn’ versterking op zijn plaats om de hervormingen in goede banen te leiden.

Kosten hoger dan baten

Uit de analyse van de Algemene Rekenkamer blijkt verder dat tot 2027 de kosten hoger zullen zijn dan de baten binnen het programma zelf. Pas daarna gaat de aanpak naar verwachting per saldo geld opleveren.

ICT

De reorganisatie bij de fiscus gaat vooral om vernieuwingen bij de dataverwerking (ICT) en bij het personeel. Dat alles moet er toe leiden dat belastingen goedkoper worden geïnd. Het ministerie van Financiën hoopt ook te bereiken dat de belastingplicht beter wordt nageleefd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën onderschrijft de bevindingen van de Algemene Rekenkamer en noemt versterking van de sturing en beheersing van de Investeringsagenda een heel belangrijke aanbeveling.

terug