PvdA wil extra belasting voor banken

Bron: ANP

De PvdA wil dat banken fors extra belasting gaan betalen, in totaal een miljard euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA, waarvan het concept maandagavond in Rotterdam is gepresenteerd. Volgens de partij zijn de banken ‘onderbelast’ vergeleken met andere bedrijven.

Verbonden samenleving

Een volgend kabinet moet volgens de PvdA meer oog hebben voor de samenleving en zorgen dat mensen zich met elkaar verbonden voelen en samen leven en niet alleen kijken naar de bv Nederland. Zo kunnen de banken wat de PvdA betreft best wat meer bijdragen.

Extra bankenbelasting

De partij stelt een extra bankenbelasting voor. De huidige bankenbelasting kost de banken nu in totaal € 500 tot € 600 miljoen per jaar. De PvdA wil dat dit in totaal een miljard euro wordt. Volgens de partij zijn de banken ‘onderbelast’ vergeleken met andere bedrijven. Het is daarom volgens de PvdA redelijk om meer van de banken te vragen, helemaal gezien de reddingen die een aantal jaar geleden nodig waren om banken overeind te houden.

Minimumloon zzp’ers

Eerder werd al bekend dat de PvdA het eigen risico in de zorg wil afschaffen. Verder pleit de partij opnieuw voor een minimumloon voor zelfstandigen zonder personeel, de zzp’ers, en langer ouderschapsverlof voor vaders: drie maanden in plaats van een week. Ook wordt er gepleit voor 100.000 nieuwe banen voor conciërges en assistenten op scholen, toezichthouders in bus en tram en assistentie op sport- en cultuurclubs en mensen die de openbare ruimte schoonhouden. Tot slot wil de partij racisme en discriminatie harder aanpakken.

terug