Positieve stemming ondernemers houdt aan

Bron: CBS

Het vertrouwen van ondernemend Nederland is afgelopen maand opnieuw gegroeid. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. De indicator voor het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het vierde kwartaal uit op 9,2. Dat is 1,3 punt hoger dan in het derde kwartaal.

Bovengemiddeld

De stemmingsindicator van ondernemend Nederland ligt daarmee ook ruimschoots boven het gemiddelde (-2,0) sinds de start van de metingen in 2008.

Positieve stemming

In nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven zijn de ondernemers gunstig gestemd. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst, aldus de organisaties. Maar ook in de groothandel en de horeca is de stemming bovengemiddeld positief. De enige branche waar de stemming onder ondernemers negatief is, is de sector delfstoffenwinning.

Verwachtingen 2017

Ondernemend Nederland verwacht voor 2017 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Per saldo verwacht bijna 30% van de Nederlandse ondernemers volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2016. Ook de verwachtingen voor de buitenlandse omzet zijn gunstig. Ook over de ontwikkeling in de bedrijfsvoering zijn ondernemers positief. Per saldo verwacht 11% van hen dat zij hun personeelsbestand in 2017 zullen vergroten.

terug