Positieve cijfers startende zzp’ers

Bron: KvK

Het aantal startende zzp’ers is in augustus 2015 gegroeid met 9% ten opzichte van een jaar eerder. Hier tegenover staat de verminderde animo om aan de slag te gaan als mkb’er. Daar is een daling zichtbaar van 9% ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit cijfers gepubliceerd in de KvK Bedrijvendynamiek.

Bedrijvigheid harder gegroeid

Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is de bedrijvigheid in augustus 2015 harder gegroeid dan in dezelfde maand vorig jaar. Het totaal aantal startende ondernemingen lag met 12.820 circa 4% boven het niveau van augustus 2014. Het aantal zzp’ers groeide met 8.550. Bij het mkb kwam dat aantal op 1.183 uit. Het aantal starters laat in de meeste provincies een positief beeld zien, slechts in vier provincies is er sprake van een daling. Zeeland blijft wat achter met de groei van het aantal starters, terwijl Gelderland de grootste stijging laat zien. De sectoren gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening zagen onder zzp’ers en mkb’ers de grootste groei.

De stekker eruit

Afgelopen maand beëindigden 6.902 bedrijven hun activiteiten. Vergeleken met 2014 laten de cijfers een positieve trend zien dat het aantal stoppers verder afneemt met 1%. Het aantal zzp’ers dat de stekker eruit trok, viel 3% lager uit. Bij de mkb’ers was een stijging zichtbaar van 1%. Met name de provincies Drenthe en Zeeland zagen het aantal stoppers toenemen. In Midden Nederland is de grootste afname zichtbaar, met Flevoland als lijstaanvoerder met een afname van 22%.

Faillissementen

De faillissementen blijven over de hele linie dit jaar onder de cijfers van 2014, wederom een goed teken. In augustus komt het aantal uit op 303 wat een daling inhoudt van 33% ten opzichte van augustus 2014. Dit aantal daalt met 30% bij de zzp’ers van 134 naar 94. Binnen het mkb daalt het aantal faillietverklaringen van 223 naar 156, eveneens een daling van 30%. De faillissementen per provincie lopen in percentages aanzienlijk uiteen. Ten opzichte van augustus vorig jaar zijn het met name de provincies Flevoland en Zeeland die de grootste daling in faillissementen laten zien. Het zijn enkel de provincies Utrecht en Groningen die afgelopen maand te maken hadden met een kleine stijging in faillissementen afgelopen maand ten opzichte van augustus 2014.

Al met al vertoont deze laatste KvK Bedrijvendynamiek een positief beeld. Het aantal bedrijven dat stopt of genoodzaakt is te stoppen, wordt steeds lager. Dit zijn sterke tekenen van economisch herstel.

terug