Plan voor persoonlijk pensioenpotje valt goed

Bron: ANP

Een plan om werknemers een persoonlijk pensioenpotje te laten opbouwen maar samen de risico’s te blijven dragen, is zaterdag gunstig onthaald. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) ,,zeer kansrijk”. Ook de vakcentrale VCP denkt dat het tot een beter pensioenstelsel kan leiden. In de Tweede Kamer lijkt er eveneens steun voor de ideeën van de SER.

Dit adviesorgaan van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke deskundigen wil het huidige pensioensysteem drastisch aanpassen. Dat is nodig omdat het door de economische crisis en door het stijgen van de pensioenleeftijd onder druk is komen te staan. Pensioenfondsen bleken de afgelopen jaren niet meer in staat hun pensioenuitkering jaarlijks aan het prijspeil aan te passen. Ze moesten die in een aantal gevallen zelfs verlagen.

Meer maatwerk

Bovendien vragen veranderingen van de arbeidsmarkt om meer maatwerk. Mensen wisselen vaker dan vroeger van baan en er komen ook steeds meer zzp’ers, voor wie geen collectief pensioen is geregeld.

De SER wil dat werknemers straks een persoonlijk pensioenvermogen gaan opbouwen, waarover ze bij het bereiken van hun pensioenleeftijd kunnen beschikken. Het beleggen van het geld zou echter collectief moeten blijven gebeuren, zodat de risico’s gedeeld worden. De SER wil deze variant de komende tijd nader uitwerken.

Maatschappelijke behoeften

Het Verbond van Verzekeraars is in zijn nopjes met het plan. Het verwacht dat het pensioenstelsel waar de SER op aanstuurt, beter aansluit bij de maatschappelijke behoeften. Ook de VVD ziet aanknopingspunten in het SER-rapport. Volgens Kamerlid Helma Lodders moet het pensioenstelsel meer keuzevrijheid bieden en meer rekening houden met de gewijzigde arbeidsmarkt. Coalitiegenoot PvdA is iets terughoudender, al spreekt Kamerlid Roos Vermeij van een ,,waardevol advies”. Voor de PvdA blijven risicodeling en collectiviteit wel van groot belang. D66 en ChristenUnie reageren overwegend positief.

Pensioenstelsel veranderen

De Kamerleden onderstrepen dat de voorstellen van de SER nog vaag zijn en uitwerking verdienen. De overgang van het huidige stelsel naar een nieuw pensioensysteem wordt ,,een hele kluif”, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) komt voor de zomer met voorstellen over hoe het pensioenstelsel kan veranderen. Het SER-advies zal daarbij naar verwachting een belangrijke bouwsteen zijn.

terug