Plan herziening bedrijfsopvolgingsregeling SW van tafel

Bron: VNO-NCW

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat Financiën afziet van het voornemen om te kijken of erfgenamen van familiebedrijven zwaarder belast kunnen worden. Financiën heeft het voorstel weer ingetrokken na zware kritiek van VNO-NCW en tal van ondernemers.

Aanpassing bestaande regeling

De bestaande vrijstelling zou dan worden aangepast of vervangen door een betalingsregeling. Ook zijn de ondernemingsorganisaties goed te spreken over de belofte dat de komende belastingherziening zal leiden tot lagere lasten voor bedrijven en burgers.

Verzet

De ondernemingsorganisaties hadden woensdag 30 april 2014 afwijzend gereageerd op het voornemen van Financiën. Familiebedrijven willen volgens hen het kapitaal in het bedrijf houden, met het oog op de continuïteit. ‘De vermogens van familiebedrijven zijn de afgelopen jaren bovendien alleen maar kleiner geworden’, aldus VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes.

Belastingheffing zou groeivermogen aan de onderneming onttrekken, en de mogelijkheden beperken om financiering aan te trekken. Dat was in het verleden juist de reden om de vrijstelling in te voeren.

terug