Per 1 januari 2014 nieuwe regels vrijstelling MRB

Bron: Belastingdienst

Personenauto’s waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer blijven vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB) na 1 januari 2014.

Bekijk bij de rekenhulp motorrijtuigenbelasting bij Personenauto hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen als de uitstoot hoger dan 50 gram per kilometer is.

MRB-vrijstelling oldtimers

 De vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2014 alleen voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder (nu nog 30 jaar en ouder) en de overgangsregeling voor motorrijtuigen die per 1 januari 2012 niet aan de leeftijdsgrens van 30 jaar voldeden, vervalt.

Zie ook: Belastingpakket 2014: wijzigingen MRB

Download:
“Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014”

terug