Pensioenfondsen zien geen verbetering

Bron: ANP

De financiële positie van de grote pensioenfondsen staat nog steeds onder druk. Vier van de vijf grootste fondsen hadden eind 2014 een dekkingstekort. Alleen bouwfonds bpfBouw staat er goed voor en verhoogt de pensioenen per 1 januari, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Vrijdag maakten de vijf grote pensioenfondsen hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De lage marktrente veroorzaakt dat veel fondsen, ondanks gestegen vermogens, onvoldoende geld in kas hebben om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen. De positieve ontwikkeling van de rendementen is in veel gevallen onvoldoende om de gevolgen van de lage rente te compenseren.

Baart zorgen

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag zijn dekkingsgraad dalen met 2 procentpunt tot 101,1 procent. Dat is ruim onder de minimaal vereiste grens van dik 104 procent. ,,Over het hele jaar voegden we een recordbedrag van ruim 43 miljard euro toe aan de pensioenpot. Toch is de dekkingsgraad gedaald. We hoeven nu geen maatregelen te nemen die de deelnemers treffen, maar de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2015 baart ons zorgen”, liet ABP-vicevoorzitter Cees de Veer weten.

Metaalfondsen

De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) daalde van 105 naar 102 procent. De metaalfondsen PMT en PME zagen hun dekkingsgraden ook lager uitkomen. Die van PME daalde licht van 102,6 procent naar 102 procent. PMT kwam uit op 103 procent.

Positieve uitzondering is bpfBouw met een dekkingsgraad van 114,5 procent, ofwel 0,7 procentpunt hoger dan eind september. Het bouwfonds verhoogt de pensioenen met 0,15 tot 0,20 procent. De andere fondsen hoeven overigens niet te korten. Dat komt omdat de sector dit jaar te maken krijgt met nieuwe spelregels en 2015 wordt gezien als een overgangsjaar.

Stabielere pensioenuitkeringen

Met ingang van dit jaar moet de pensioensector de dekkingsgraad op een andere manier berekenen, namelijk door te kijken naar het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Dit is een van de maatregelen van de regering om pensioenuitkeringen stabieler te maken.

Zolang de rente laag blijft zal in 2015 waarschijnlijk een dalende trend van de dekkingsgraden te zien blijven, verwacht de Pensioenfederatie, koepelorganisatie van de fondsen.

terug