Pensioenfederatie komt met nieuw pensioenplan

Bron: ANP

De pensioenfederatie heeft een nieuw plan ingediend voor de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De koepelorganisatie van pensioenfondsen roept de regering daarbij op af te zien van de invoering van twee verschillende systemen.

Twee systemen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) legde haar plannen onlangs aan de federatie voor. Die plannen voorzien in twee systemen, waarbij de regels voor pensioenfondsen ten aanzien van bijvoorbeeld de indexering van pensioenen strenger worden. In één variant mogen de fondsen echter meer risico nemen, waar dan minder garanties voor de pensioengerechtigde tegenover staan.

De varianten van Klijnsma bieden volgens de federatie geen oplossing voor de problemen in het pensioenstelsel. Haar eigen plannen, die nog verder moeten worden uitgewerkt, zouden dat mogelijk wel kunnen doen. De organisatie hoopt voor 1 oktober van de regering te horen hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit gaat zien.

Nominaal en reëel pensioensysteem

De regeringsvoorstellen gaan uit van een zogeheten nominaal en een reëel pensioensysteem. In een nominaal systeem wordt getracht met een conservatief beleid zo veel mogelijk zekerheid te geven over de mogelijke uitkering. Er wordt in dit systeem langer gewacht met een verlaging van de uitkeringen bij financiële tegenslag, maar een eventuele afstempeling valt dan wel hoger uit. Bij de reële variant wordt gemikt op een hoger rendement, met de daarbij horende risico’s. Een verlaging wordt eerder doorgevoerd en kan daardoor relatief beperkt blijven.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) liet vrijdagavond weten niets in de tussenvorm van de federatie te zien. ,,Met het voorgestelde compromis gaan we eigenlijk op de oude voet verder”, stelde directeur Peter Borgdorff. ,,Je legt een bodem van zekerheid, maar die kost zo veel geld, dat er veel te weinig overblijft om daarbovenop nog voldoende rendement te kunnen maken waarmee je de koopkracht op peil houdt. Het is een schijnoplossing.”

terug