Overzicht fiscale wijzigingen per 1 januari 2018 gepubliceerd

Bron: Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën heeft het traditionele Eindejaarsbericht gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste fiscale wijzigingen per 1 januari 2018, inclusief alle relevante bedragen en percentages.

Eindejaarsbericht

Nu de Eerste Kamer op 19 december 2017 heeft ingestemd met het pakket Belastingplan 2018, liggen alle fiscale regels, bedragen en percentages per 1 januari 2018 vast. Wel moeten de wetsvoorstellen nog door de Koning worden bekrachtigd, maar dit is een formaliteit. Daarom heeft het ministerie van Financiën – vooruitlopend op de genoemde bekrachtiging – het Eindejaarsbericht 2018 al uitgebracht.

Inflatiecorrectie

Vanwege de inflatiecorrectie voor 2018 zijn alle bedragen die hiervoor in aanmerking kwamen, verhoogd met 0,8%.

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug