Overheid verwacht € 5,6 miljard aan wegenbelasting in 2017

Bron: CBS

De overheid heeft voor dit jaar begroot om € 5,6 miljard aan motorrijtuigenbelasting te innen, € 58 miljoen meer dan afgelopen jaar. De belastingopbrengsten stijgen onder andere door afschaffing van belastingvoordelen voor hybride voertuigen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de begrotingen voor 2017 van provincies.

Hogere opbrengsten

Van het Rijk en de provincies, heft het Rijk het grootste deel van de motorrijtuigenbelasting (MRB), ruim 70%. Voor 2017 wordt dit begroot op ongeveer € 4 miljard. Hoewel het tarief voor het rijksdeel voor reguliere personenvoertuigen in 2017 met 2,7% omlaag gaat, zijn de verwachte opbrengsten € 24 miljoen hoger dan in 2016. Dit komt onder andere door de beperking van de fiscale stimulans voor hybride voertuigen.

Provincies ontvangen meer MRB

De provincies ontvangen in 2017 naar verwachting € 34 miljoen meer inkomsten uit MRB, in totaal bijna € 1,6 miljard. De stijging komt vooral door het afschaffen van de gewichtscorrectie voor hybride voertuigen zonder stekker. Deze stijging zorgt in alle provincies voor meer inkomsten. Ook veranderingen in het wagenpark en de hoogte van het opcententarief zijn van invloed op de inkomsten. Het opcententarief stellen de provincies zelf vast.

Opcententarieven

Drie provincies, Friesland, Flevoland en Gelderland, verhogen hun tarieven. Zij geven aan dat zij dit doen om stijging van de loon- en andere kosten op te vangen. Het hogere opcententarief in de provincie Friesland leidt nauwelijks tot meer opbrengsten (0,5%). De opbrengsten in de provincie Gelderland stijgen naar verwachting met 4,7%. De overige provincies houden de opcententarieven gelijk of verlagen ze. Zo voert de provincie Zuid-Holland een structurele verlaging van het tarief door en draait de provincie Groningen een eerdere tariefsverhoging terug, waarmee het tarief lager uitkomt dan in 2016.

Een verhoging van één opcent betekent voor een autobezitter een gemiddelde lastenverzwaring van ongeveer € 2,50 per jaar. Dit kan echter oplopen tot ruim € 9 voor een voertuig uit de zwaarste categorie.

terug