Overheid moet toegezegde afschaffing verbruiksbelasting nakomen

Bron: ANP

De voorjaarsnota 2014 van het ministerie van Financiën laat zien dat de economie aantrekt. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën beter op orde dan vorig jaar bij de miljoenennota werd verwacht. Voor de FWS is dit aanleiding de overheid op te roepen de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2015 op te heffen. Dit is in lijn met haar eerdere aankondiging om de belasting af te schaffen vanwege het ‘kleine, hinderlijke karakter’ en de moeilijke handhaafbaarheid. Ook past afschaffing naadloos in het beleid van staatssecretaris Wiebes tot fiscale vereenvoudiging.

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid

Raymond Gianotten, directeur FWS, over afschaffing van de verbruiksbelasting: “De overheid gaf in 2012 aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit zorgt voor een eerlijk speelveld en behoud van werkgelegenheid, in een sector die belangrijk is voor de Nederlandse economie.”

Discussie (0)

Bekijken en participeren
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug