Ouders doen grote schenkingen aan de kinderen

Bron: ANP

Bijna een op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen twee jaar geld geschonken aan kinderen of kleinkinderen. Zij schonken gemiddeld zo’n € 4000 per jaar, blijkt uit een onderzoek van ING. De totale jaarlijkse schenkingen van alle 65-plussers tellen hiermee op tot gemiddeld zo’n € 2,4 miljard.

Schenkingen

Ook onder 55- tot 65-jarigen wordt relatief vaak geschonken. Zij gaven de afgelopen jaren in totaal zo’n € 1,2 miljard per jaar weg. Een belangrijk deel van de schenkingen komt terecht bij 25- tot 35-jarigen. Maar liefst een kwart van hen geeft aan in de afgelopen twee jaar een schenking te hebben ontvangen. Ze rapporteren een gemiddeld ontvangen bedrag van circa € 10.000.

Crisis

Als gevolg van de crisis hebben veel Nederlanders op hun buffers moeten interen. Vooral jongeren en jongvolwassenen zagen veel van hun vermogen verdampen. Hun vermogen, exclusief hypotheekschuld, was in 2007 nog gemiddeld € 24.000. In 2015 bezaten ze gemiddeld slechts € 15.000. Dat is bijna 40% minder.

Vermogensoverdrachten

Volgens de onderzoekers van ING zullen veel ouderen ook in de komende jaren geld schenken aan hun (klein-)kinderen. ‘De komende decennia zullen vermogensoverdrachten vermoedelijk steeds groter worden. Veel van de ‘babyboomers’ die nu met pensioen gaan zijn welvarend. Bovendien zijn ze met velen’, aldus de bank.

Schenkingsvrijstelling

Vanaf dit jaar is het volgens ING extra aantrekkelijk om grote bedragen te schenken, omdat de schenkingsvrijstelling permanent is verhoogd tot € 100.000. Voorwaarde is wel dat het wordt besteed aan de eigen woning of aflossing.

 

terug