Oppositie: uitleg Rutte over dividendbelasting onvoldoende

Bron: ANP

De oppositie in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met de nadere tekst en uitleg van premier Rutte over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. De premier zal zich woensdag in de Kamer opnieuw moeten verantwoorden voor de afschaffing.

Vertrouwelijke gesprekken

Op aandringen van oppositiepartijen moest Rutte donderdag een onderbouwing geven van het besluit om de belasting te schrappen. De maatregel kwam tot stand tijdens de vorming van de coalitie. Volgens de oppositie is Rutte gechanteerd door grote bedrijven en gaat het om een cadeautje van 1,4 miljard euro aan aandeelhouders. Rutte weigert namen te noemen van bedrijven die zouden hebben gepleit voor de omstreden afschaffing van de belasting op dividend. ‘Het is niet aan mij om deze contacten te specificeren’, laat hij de Tweede Kamer weten. Hij heeft het over vertrouwelijke gesprekken.

Flutbriefje

Rutte stuurde de Tweede Kamer donderdag een brief over de dividendbelasting. GroenLinks noemt de reactie van Rutte een flutbriefje. Samen met andere oppositiepartijen hamert de partij op verdere informatie, zoals adviezen van ambtenaren. Uit zo’n advies zou blijken dat een afschaffing werd afgeraden. Rutte wil echter niet alle documenten vrijgeven die tijdens de formatie zijn gebruikt.

Noodzaak

De coalitie schaarde zich achter het verzoek voor een debat, zodat de premier nog eens alles kan uitleggen. De Kamer had op meer informatie aangedrongen na berichten dat multinationals tijdens de formatie druk zouden hebben uitgeoefend. Oppositiepartijen verwijten de premier dat hij zich heeft laten chanteren door de lobby van de multinationals. Afschaffing stond immers in geen enkel verkiezingsprogramma.

Rutte benadrukt dat de coalitie zelf tot afschaffing heeft besloten. Pleidooien van het bedrijfsleven worden meegewogen. ‘Maar dat laat onverlet dat de uiteindelijke afweging een eigen verantwoordelijkheid is.’ Hij noemt alleen de namen van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Shell, omdat die zelf hun contacten met de politiek hebben gemeld.

‘Noodzakelijk voor behoud bedrijven’

Volgens de NOS oefenden de beursgiganten Shell, AkzoNobel, Unilever en Philips tijdens de vorming van de nieuwe regering druk uit op de onderhandelaars om de heffing te schrappen. De bedrijven zouden hebben benadrukt dat het schrappen zwaar mee zou wegen bij hun afwegingen om in Nederland te blijven. Shell en Unilever hebben beide hoofdkantoren in Nederland en in Londen.

Rutte verdedigt de afschaffing als noodzakelijk voor het behoud van bedrijven en banen. Hij wijst op de internationale ontwikkelingen, die het nodig maken het vestigingsklimaat voor multinationals te verbeteren: ‘We willen bedrijven hier hebben en houden die banen en groei opleveren.’

terug