Ook intermediair maakt fouten in aangifte bij echtscheiding

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst greep de intermediardagen aan om fiscale dienstverleners te wijzen op de fiscale punten waarop gelet moet worden bij een echtscheiding. De dienst constateert dat zowel de belastingplichtigen als de intermediars veel fouten maken in de aangifte. Het gaat dan voornamelijk om de afhandeling van de koopwoning en de alimentatie.

Relatie over

Koopwoning

Binnen de aangifte worden de meeste fouten gemaakt bij de koopwoning, zo ziet de Belastingdienst. Denk hierbij aan een onjuiste opgaaf van het eigenwoningforfait als één van de ex-partners nog in de woning woont. Ook komt het voor dat de ex-partners samen meer dan 100% van de hypotheekrente aftrekken.

Alimentatie

Een ander belangrijk aspect is de ontvangen alimentatie. Ook op dit onderdeel moeten veel fouten worden hersteld door de Belastingdienst, bijvoorbeeld als een deel of heel de ontvangen alimentatie bestaat uit woongenot.

Echtscheidingsconvenant

Het staat belastingplichtigen vrij om in het echtscheidingsconvenant afspraken te maken over verschillende zaken, zoals de alimentatie en de eigen woning. In de praktijk ziet de Belastingdienst regelmatig dat de afspraken uit het echtscheidingsconvenant niet goed worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast staan er soms afspraken in het echtscheidingsconvenant waarbij geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen; dit kan vervelende situaties opleveren. De Belastingdienst benadrukt dat extra aandacht besteden aan de fiscaliteit bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant dit kan voorkomen.

Extra informatie

De Belastingdienst wil voorkomen dat de bovengenoemde zaken misgaan bij een echtscheiding. Daarom heeft de dienst een overzichtspagina ingericht over dit onderwerp. Daarnaast hebben ze een filmpje gemaakt op het YouTube-kanaal van de Belastingdienst.

Ook in onze eigen kennisbank FiscaalTotaal hebben we ook verschillende themadossiers staan over dit onderwerp. In de themadossiers zijn de betreffende almanakken opgenomen, fiscale wijzers, fiscale cijfers, wetten, besluiten, jurisprudentie, nieuws en vakliteratuur:

U kunt bovenstaande hyperlinks alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft.

terug