Onterechte teksten op voorlopige aanslag 2016

Bron: de Belastingdienst

Het kan zijn dat er op een voorlopige aanslag voor 2016 teksten staan die niet van toepassing zijn op de situatie. De Belastingdienst meldt dat deze teksten genegeerd kunnen worden. De bedragen die er op staan zijn wel correct.

Voorbeelden

Er kan bijvoorbeeld op staan dat de partner in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, terwijl de partner in 2016 geen 65 jaar wordt. Of dat er in 2015 een scheiding heeft plaatsgevonden of dat de partner niet meer op hetzelfde adres woont, terwijl dat niet het geval is. Er kan ook staan dat de Belastingdienst de persoon heeft geregistreerd als werkzaam in België, terwijl dat niet zo is. De Belastingdienst geeft aan dat deze teksten genegeerd kunnen worden. De overige informatie die op de voorlopige aanslag staat klopt wel.

Geen nieuwe aanslag

Als alleen de teksten op de aanslag onjuist zijn, dan stuurt de Belastingbrief geen nieuwe aanslag. Wel een excuusbrief met meer informatie. Als ook de gegevens voor de berekening niet kloppen, dan kan de aanslag online gewijzigd worden via Mijn Belastingdienst.

terug