Onlineversie Handboek Loonheffingen 2016 geactualiseerd

Bron: Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de onlineversie van het Handboek Loonheffingen 2016 geactualiseerd. In het online versiebeheer staan de laatste aanpassingen vermeld. De pdf van het handboek is bijgewerkt tot en met 30 juni 2016. Op 1 oktober komt er een nieuwe bijgewerkte versie.

Wijzigingen

Onderstaand de wijzigingen van het derde kwartaal:

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf Publicatiedatum Wijziging
1.1 19-07-2016 In de laatste alinea is de Verklaring arbeidsrelatie vervangen door de modelovereenkomsten.
1.1.1 19-07-2016 In de eerste bullet is ‘persoonlijk’ toegevoegd.
1.1.2 19-07-2016 In de laatste opsomming zijn bij aandeelhouders ‘(partners van)’ toegevoegd en bij commissarissen ‘tot 1 mei 2016’.
1.1.6 19-07-2016 De informatie over de Verklaring arbeidsrelatie is vervangen door informatie over de modelovereenkomsten.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.2

19-07-2016

In de ‘Let op’ is ‘voor overheidswerknemers’ toegevoegd.

5.3

19-07-2016

In de ‘Let op’ is ‘voor overheidswerknemers’ toegevoegd.

5.4

19-07-2016

In de eerste zin van de eerste alinea is ‘voor overheidswerknemers’ toegevoegd. En aan het eind van de paragraaf is toegevoegd wat de Belastingdienst onder overheidswerknemers verstaan.

5.6

19-07-2016

Onder ‘Beschikking of mededeling’ is toegevoegd wanneer u de beschikking of mededeling krijgt.

5.9.1

19-07-2016

Onder ‘Uw werknemer neemt volledig onbetaald verlof’ is:

  • aan het eind van de eerste alinea een verwijzing toegevoegd naar paragraaf 5.12.1

  • in de opsomming twee bullets toegevoegd

Onder ‘U neemt een onderneming over’ is informatie toegevoegd over faillissement.

5.10

19-07-2016

Paragraaf 5.10.1 en 5.10.2 zijn omgedraaid.

5.10.3

19-07-2016

In de laatste alinea vóór het tweede voorbeeld is toegevoegd ‘en uw ex-werknemer opnieuw bij u in dienst treedt’.

Onder ‘U neemt een onderneming over’ is informatie toegevoegd over faillissement.

5.11.1

19-07-2016

Onder ‘U neemt een onderneming over’ is informatie toegevoegd over faillissement.

5.12.1

19-07-2016

‘Werknemers die niet fulltime werken’ is aangevuld met ‘of gedeeltelijk onbetaald verlof hebben’.

Onder ‘Werknemers met een dienstbetrekking die niet het hele aangiftetijdvak duurt’ zijn twee situaties toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt. Er is ook een derde voorbeeld toegevoegd.

5.12.2

19-07-2016

Er is een situatie toegevoegd waarin u de premiekorting ook verlaagt.

5.15.1

19-07-2016

Onder ‘Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen’ is:

  • in de eerste bullet van de opsomming een link gemaakt naar de garantieverklaring tot en met 31 december 2016 en de garantieverklaring vanaf 1 januari 2017.

  • de voorwaarde in de tweede bullet van de opsomming aangescherpt

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.2.1

19-07-2016

Onder ‘U doet aangifte met andere aangifte- of administratiesoftware’ is de informatie over het overstappen naar Digipoort aangepast.

Stap 16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.1

19-07-2016

De Belastingdienst heeft de titel van deze paragraaf gewijzigd in ‘(Partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang’.

16.8

19-07-2016

In deze paragraaf is verwerkt dat commissarissen vanaf 1 mei niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn.

16.9

19-07-2016

Aan de uitzonderingen is een bullet toegevoegd.

16.17

19-07-2016

Aan de opsomming is een bullet toegevoegd.

16.20

19-07-2016

Aan het eind van deze paragraaf is informatie toegevoegd over vrijwilligerswerk en bijstand.

Stap 17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4.3

19-07-2016

Onder ‘Extraterritoriale kosten’ is bij de laatste bullet ‘de extra kosten voor’ toegevoegd vóór ‘schoolgelden’.

terug