OndernemersCheck 155.000 keer geraadpleegd tijdens aangifteperiode

Bron: Belastingdienst

Tijdens de aangifteperiode inkomstenbelasting 2016 raadpleegden 155.000 mensen de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Vooral kleine zzp’ers bleken het soms moeilijk vinden om te bepalen of ze hun aangifte als particulier of als ondernemer moeten doen. Na de check bleek slechts 28% van de ondernemers daadwerkelijk als ondernemer aangifte te moeten doen.

Geen ondernemer

Bij de evaluatie van het gebruik van de OndernemersCheck gaf bijna 50% van de personen aan dat ze na de check de aangifte anders hebben ingevuld dan vooraf gepland. Verder bleek ook dat 72% van degenen die de check helemaal afrondden, waarschijnlijk géén ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Een te lage jaaromzet.
  • Te weinig opdrachtgevers.
  • Een te grote afhankelijkheid van één opdrachtgever.

De hierboven genoemde ondernemers zijn in bijna alle gevallen wél ondernemer voor de omzetbelasting. Volgens de Belastingdienst moeten bijna 1,8 miljoen ondernemers wel btw-aangifte doen.

Misverstanden regels ondernemerschap

Uit de evaluatie blijkt verder dat er bij diverse ondernemers nog misverstanden bestaan over de regels rond het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft de zes grootste misverstanden op een rij gezet:

  • Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat klopt niet. De inschrijving bij de KvK maakt een persoon ondernemer voor het Handelsregister, niet automatisch voor de inkomstenbelasting.
  • Ik moet btw-aangifte doen. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat iemand btw-aangifte doet en omzetbelasting betaalt, betekent niet automatisch dat diegene ondernemer is voor de inkomstenbelasting.
  • Ik heb meerdere opdrachtgevers. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het aantal opdrachtgevers speelt wel mee, maar of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting hangt af van meer factoren. Zo is bijvoorbeeld ook van belang of de ondernemer zelfstandig is, ondernemersrisico loopt en of er continuïteit in het bedrijf zit.
  • Ik besteed 1.225 uur per kalenderjaar aan mijn bedrijf. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Die 1.225 uur per kalenderjaar (het urencriterium) is een voorwaarde voor onder andere zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om voor deze en andere aftrekposten in aanmerking te komen, moet iemand ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Of dat zo is, hangt niet af van die 1.225 uur maar van de totale situatie.
  • De Belastingdienst controleert mijn aangifte toch niet. De Belastingdienst controleert niet ieder jaar alle 1,2 miljoen ondernemers van Nederland. Dat vindt de dienst ook niet nodig, want in de meeste gevallen is de aangifte goed ingevuld. Maar ze controleren wel degelijk, benadrukken ze.
  • Als ondernemer kan ik bedrijfsverliezen altijd aftrekken van mijn inkomen. Iemand die net gestart is met een bedrijf, draait mogelijk eerst verlies. Die (aanloop)verliezen zijn inderdaad aftrekbaar van het inkomen. Maar: alleen als de ondernemer met het bedrijf uiteindelijk wel concreet uitzicht heeft op winst. Blijft het bedrijf structureel verlies draaien? Dan is de ondernemer geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. De verliezen kunnen dan ook niet (meer) worden afgetrokken, ook niet in een andere rubriek in de aangifte.
terug