Ondernemers tegen Europese winstbelasting

Bron: VNO-NCW

Een slecht plan; slecht voor de EU en slecht voor Nederland. Dat zegt VNO-NCW over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese belastinggrondslag voor de winstbelasting voor bedrijven met een omzet hoger dan € 750 miljoen. Ons land moet zelf blijven bepalen hoe bedrijfswinsten worden belast, aldus VNO-NCW.

Centraal geregeld

Als het aan verantwoordelijk EU-commissaris Pierre Moscovici ligt, wordt centraal vastgelegd welke aftrekposten zijn toegestaan voor bedrijven met meer dan € 750 miljoen omzet per jaar. Alleen de tarieven mogen de lidstaten nog zelf bepalen. Op deze manier moet belastingontwijking door multinationals worden voorkomen.

Concurrentiepositie

VNO-NCW vreest dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie van ons land, en daarmee van investeringen, werkgelegenheid en economische groei. Landen buiten de EU kunnen hun belastingstelsel namelijk verder blijven moderniseren, terwijl Nederland daarvoor altijd afhankelijk zal zijn van instemming van de overige EU-lidstaten. ‘Nederland moet de vrijheid blijven houden om ons belastingstelsel in te richten op een manier die past bij onze kleine en zeer open economie zonder in het keurslijf van de grote Europese economieën te worden gedwongen.’

Bevroren stelsel

VNO-NCW waarschuwt voor de gevolgen hiervan: ‘Landen buiten de EU zoals de VS, het VK na een Brexit, Zwitserland, Singapore of China kunnen hun belastingstelsel verder moderniseren, terwijl we in de EU gevangen zullen zitten in een bevroren stelsel. Toekomstige aanpassingen vereisen namelijk unanieme instemming van alle lidstaten.’

OESO

Het argument dat het plan voor een Europese winstbelasting noodzakelijk is om belastingontwijking tegen te gaan, snijdt geen hout, aldus VNO-NCW. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vorig jaar al de internationale fiscale standaard gezet om dit aan te pakken. Een richtlijn om dit om te zetten in nationale wetgeving in alle lidstaten is dit jaar onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU aangenomen. Hier weer een extra kop bovenop zetten, is slecht voor de Europese concurrentiepositie.

terug