Onbedoeld lek bij emigratie aanmerkelijkbelanghouders

Bron: Rijksoverheid

In het Belastingplan 2016 zijn maatregelen genomen om het heffingslek bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders te dichten. De voorgestelde formulering van de wettekst in het Belastingplan 2016 laat onbedoeld ruimte voor nieuwe belastingontwijkende constructies, concludeert het ministerie van Financiën. Om dit te herstellen, wil het kabinet het wetsvoorstel aanpassen.

Dijsselbloem Wiebes

Wijziging geldt met terugwerkende kracht

De wijziging bewerkstelligt dat bij een verschuiving van rechten van aandelen die aan het uitstel van betaling ten grondslag liggen naar andere aandelen, ook deze andere aandelen worden geacht aan het uitstel ten grondslag te liggen. Tevens wordt de conserverende aanslag niet kwijtgescholden voor zover de waarde van de aandelen is gedaald door een dergelijke verschuiving van rechten.

Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, geldt deze wijziging met terugwerkende kracht vanaf 29 oktober 2015, 23.15 uur.

terug