Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2018

Bron: FiscaalTotaal

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gezonden. In deze nota van wijziging zijn voorstellen opgenomen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord.

1 januari

Het gaat om fiscale maatregelen die op grond van het regeerakkoord per 1 januari 2018 in werking dienen te treden of die op 1 januari 2018 vast moeten staan om op 1 januari 2019 in werking te kunnen treden, bijvoorbeeld vanwege de noodzakelijke systeemwijzigingen bij de Belastingdienst.

Aanpassing vermogensrendementsheffing

In deze nota van wijziging wordt allereerst een aanpassing van de vermogensrendementsheffing met ingang van 1 januari 2018 voorgesteld. Binnen de huidige systematiek stelt het kabinet voor sneller aan te sluiten bij het (gemiddelde) werkelijk rendement door voor het rendement over het spaargedeelte gebruik te maken van meer actuele cijfers.

Maatregelen vennootschapsbelasting

In deze nota van wijzing worden verder twee maatregelen in de vennootschapsbelasting voorgesteld. Het gaat daarbij om het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf zoals opgenomen in het Belastingplan 2017 en het per 1 januari 2018 verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox naar 7%.

Overige maatregelen

Tevens stelt het kabinet in deze nota van wijziging voor het heffingvrije vermogen te verhogen naar €30.000 (€60.000 gezamenlijk voor fiscale partners). In lijn met de afbouw van de uitbetaalbaarheid van de algemene heffingskorting (bij voldoende partnerinkomen) wordt in deze nota van wijziging verder voorgesteld de uitbetaalbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en arbeidskorting (bij voldoende partnerinkomen) vanaf 1 januari 2019 af te bouwen. Het kabinet stelt daarnaast voor de ouderenkorting per 1 januari 2019 met €160 te verhogen en een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw te introduceren. Ten slotte stelt het kabinet voor de tabaksaccijns taakstellend te verhogen voor de jaren 2018 tot en met 2021.

terug