Nog weinig duidelijkheid over nieuwe gebruikelijkloonregeling

Bron: Elsevier FiscaalTotaal

Op 17 maart 2014 heeft minister Kamp het actieplan Ambitieus Ondernemerschap naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het actieplan blijkt onder meer dat per 2015 niet alleen de marge voor gebruikelijk loon verandert, maar ook andere punten worden aangepakt (nr. DGBI-O/14014831).

Vaststelling gebruikelijkloon

Op dit moment geldt nog dat als vergelijkbare niet-ab-houders voor eenzelfde functie een hoger salaris ontvangen het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op minimaal 70% van dit hogere salaris maar niet lager dan 44.000 euro én het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen. Op grond van de Begrotingsafspraken 2014 gaat het minimum van 70% met ingang van 2015 omhoog maar het nieuwe percentage is nog niet bekend. Als wordt aangesloten bij de eerstvolgende fiscale omschrijving (‘slechts in bijkomstige mate’) zou het percentage naar 90% gaan, wat dan wel weer een héél grote stap zou zijn.

Actieplan

Volgens het actieplan zal worden gekeken of de eis dat een ab-houder minimaal hetzelfde moet verdienen als de bestbetaalde werknemer in de vennootschap of het concern kan worden vervangen door andere criteria om tot een marktconform loon te komen. Kamp zegt toe dat hij samen met het ministerie van Financiën een doorrekening zal maken van een aantal varianten met andere criteria om een marktconform loon te bepalen. Hij verwacht in het najaar van 2014 de resultaten hiervan te kunnen presenteren.

Geen speciale regeling

De minister ziet geen reden om een speciale regeling te treffen voor startups omdat de Belastingdienst nu al in gevallen waarin nog geen of nauwelijks winst wordt gemaakt en slechts beperkt liquide middelen voorhanden zijn sneller akkoord gaat met een lager in aanmerking genomen loon. Ook bestaat de mogelijkheid om zekerheid vooraf te vragen over de hoogte van het loon (zie Verzoek om vaststelling salaris aanmerkelijkbelanghouder).

terug