Nog geen navolging lagere pensioenpremies

Bron: ANP

Het besluit van ambtenarenpensioenfonds ABP de premies vanaf volgend jaar te verlagen, vindt nog geen navolging bij de andere grote pensioenfondsen. Het ABP besloot donderdag de pensioenpremie te verlagen van 25,4 procent naar 21,6 procent. De verlaging is voornamelijk een gevolg van de versobering van de pensioenen door het kabinetsbeleid.

Zorg & Welzijn

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) besloot al in oktober de pensioenpremies volgend jaar gelijk te houden op 24,4 procent. Voor het fonds is dit een ”kostendekkende premie bij de huidige marktrente”. Wel verlaagde het fonds begin dit jaar al het zogenoemde opbouwpercentage naar 1,95 procent. Werknemers bouwen daardoor jaarlijks minder pensioen op.

Het pensioenfonds voor de metaal PMT stelt maandag de nieuwe percentages vast. Het huidige opbouwpercentage van 2,25 procent zal naar verwachting wel lager uitkomen, zei een woordvoerster. Over de pensioenpremie kon ze nog niets zeggen.

PME

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van de pensioenpremies en de aanpassing van het opbouwpercentage.

Ook het pensioenfonds voor de bouw bpfBouw liet weten dat nog geen besluit is genomen over aanpassing van de pensioenpremies voor 2014.

Het ABP vindt het redelijk dat pensioendeelnemers minder premie gaan betalen, nu zij ook minder pensioen opbouwen. Bovendien wordt de zogenoemde pensioenrekenleeftijd in 2014 opgetrokken van 65 naar 67 jaar.

terug