NOB-commentaar op het Pakket Belastingplan 2017

Bron: NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt het Belastingplan 2017, gepresenteerd op Prinsjesdag, ‘een gedegen maar weinig ambitieus pakket’. Dat schrijft de Orde in hun wetscommentaar. ‘Het pakket bevat een aantal maatregelen die leiden tot vereenvoudiging, maar ook een aantal die leiden tot toename van de complexiteit.’

Weinig ambitie

De Orde had wel graag wat meer ambitie gezien, zo schrijven ze. Ze vinden dat de voorstellen weinig nieuws bevatten. ‘Dit komt enerzijds door het nieuwe beleid van de staatssecretaris om belangrijke wetsvoorstellen voor consultatie voor te leggen en anderzijds vermoedelijk door de aankomende verkiezingen.’

Publiekelijke consultatie

De Orde is wel enthousiast over de ingezette trend om wetsvoorstellen in conceptvorm aan publiekelijke consultatie te onderwerpen, voordat deze bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dit consultatieproces verhoogt, zo meent de Orde, de kwaliteit, de praktische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke aanvaarding van fiscale wetsvoorstellen zoals die uiteindelijk aan de Kamer worden voorgelegd. Het proces vermindert ook de tijdsdruk om wetsvoorstellen tijdig te bestuderen en van commentaar te voorzien.

Alle speerpunten van het NOB-commentaar zijn te lezen op haar website.

terug