Antwoord op Kamervragen over belastingontwijking

Bron: Ministerie van Financien

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het artikel ‘Malta branded “Panama of Europe” after anonymous tip-off’.

Belastingontwijking

Anonieme tip belastingontwijking

In het artikel staat dat de belastingdienst van Noordrijn-Westfalen anoniem een usb-stick heeft ontvangen waaruit blijkt dat op Malta 70.000 bedrijven staan geregistreerd met als doel om belasting te ontlopen. Het zou hierbij in ieder geval gaan om 2.000 Duitse offshore bedrijven.

Relevante informatie voor Nederland

De staatssecretaris zegt in reactie op vragen van de Tweede Kamer dat inmiddels op ambtelijk niveau contact is opgenomen met de belastingdienst van Noordrijn-Westfalen om de voor de Nederlandse belastingdienst relevante informatie te verkrijgen. De verwachting is dat de informatie in de loop van 2017 zal worden verstrekt.

Malta als toevluchtsoord

De staatssecretaris geeft verder aan dat de Belastingdienst in de periode 2010 tot en met 20 september 2016 heeft geconstateerd dat onder andere Malta is gebruikt om onder de wettelijke toerekening van afgezonderd particulier vermogen (APV) van artikel 2.14a Wet IB 2001 uit te komen. Dit is voor hem aanleiding geweest om het zevende lid van dat artikel (‘toerekeningsstop’) te beperken om misbruik te stoppen.

‘Reële heffing naar de winst’

Bij de beoordeling van de vraag of er in Malta sprake is van een reële heffing naar de winst of dat sprake is van een bijzonder regime waardoor de belastingplichtige geen recht heeft op verdragsvoordelen kijkt de belastingdienst ook naar rechterlijke uitspraken. Bijvoorbeeld HR 27 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:465) is van belang, omdat de Malta International Business Activities Act wordt besproken.

terug