‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2015’ gepubliceerd

Bron: Belastingdienst

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Meerdere uitgaven

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2015 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

Als er een nieuwe uitgave verschijnt, kunt u dat op de website van de Belastingdienst lezen. Daarbij geeft de Belastingdienst duidelijk aan wat de aanvullingen en veranderingen zijn.

terug