Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Bron: Belastingdienst

De derde uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2014’ is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In de nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de nieuwe regels per 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Onderwerpen

In de 3e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • 17 Sofinummer afgeschaft
 • 18 Uiterste aangiftedatums aangepast
 • 19 Premiekorting jongere werknemers
 • 20 Hogere betaalverzuimboete als u te laat, niet of te weinig betaalt
 • 21 Hoger gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders
 • 22 Reisbesluiten Binnen- en Buitenland: mogelijke veranderingen
 • 23 Correctiefactor gebruiken bij tabel 2a en 2b
 • 24 AgentschapNL opgegaan in Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2014 zijn daardoor verplaatst van punt 17 naar punt 25. Verwijzingen zijn ook aangepast.

Fouten

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • In de 2e alinea zijn de verschijningsdatum van het ‘Handboek Loonheffingen 2014’ aangepast. Nieuw is dat dit jaar ieder kwartaal een geactualiseerde downloadversie gepubliceerd wordt.
 • Bij ‘Onderwerpen nieuwsbrief’ is achter punt 5 toegevoegd ‘(S&O)’
 • Bij punt 3 is in de laatste zin van de ‘Let op!’ toegevoegd ‘in 2013’.
 • Bij punt 6, ‘Vervallen code loonbelastingtabel 251’, is ‘Vorig jaar’ veranderd in ‘In 2013’.
 • Bij punt 6, ‘Aantal verloonde uren bij niet-opgenomen uitbetaalde vakantie-uren en afronding van uren’ is ‘loonuren’ veranderd in ‘verloonde uren’, omdat dat een betere term is. Het is geen inhoudelijke wijziging.
 • Bij punt 6, ‘Gebruik looncodes bij opnemen van levenslooptegoed’ is ‘2014’ toegevoegd achter ‘1 januari’.
 • Bij punt 6, ‘Begin- en einddatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten’, is in de alinea over de einddatum inkomstenverhouding bij inactiviteit en ziekte van een uitzendkracht zonder uitzendbeding ‘een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting’ veranderd in ‘een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting’. Verder is er een nieuwe alinea toegevoegd over gewijzigde begindatums van de inkomstenverhouding bij uitzendkrachten.
 • Bij punt 6 is een nieuw onderwerp toegevoegd: nagekomen werkbriefjes verwerken in aangifte.
 • De tekst van punt 7 is uitgebreid en verbeterd.
 • Bij punt 8 is de 1e alinea uitgebreid. In de 2e alinea staat nu dat u de toelichting binnenkort kunt downloaden. Bij de informatie over niet-gecertificeerde uitzendbureaus is in de 1e alinea toegevoegd dat de verplichting geldt vanaf 1 juli 2015. In de 2e alinea zijn de boetebedragen aangepast. De tekst van de 3e alinea is herschreven.
 • Bij punt 9 zijn de bedragen aangepast en ‘1 januari’ toegevoegd voor ‘2014’.
 • Bij punt 10 is in de 2e alinea ‘1 januari’ toegevoegd voor ‘2014’. Bij het laatste gedachtestreepje in het voorbeeld is het rentepercentage toegevoegd en ‘het percentage dat wordt vastgesteld op 1 januari 2014’ geschrapt.
 • Bij punt 11 is bij de informatie over de algemene heffingskorting de maximale bedragen voor werknemers met de AOW-leeftijd of ouder toegevoegd. Ook is toegevoegd dat de algemene heffingskorting en de afbouw daarvan zijn verwerkt in de tijdvaktabellen en de rekenregels.
 • Bij punt 13 zijn de termen ‘zeer zuinige auto’s’, ‘zuinige auto’s’ en ‘overige auto’s’ vervangen door ‘auto’s met 14% bijtelling’, ‘auto’s met 20% bijtelling’ en ‘auto’s met 25% bijtelling’. Bij auto’s zonder CO2-uitstoot en auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer stond een fout in informatie over de termijn van 60 maanden. Deze zijn verbeterd.
 • Bij punt 16 is de 2e voorwaarde voor stamrechtvrijstelling in 2014 verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages is tabel 22a (voorheen 25a) en 22b (voorheen 25b) toegevoegd. In tabel 15 is het minimummaandloon voor werknemers van 23 jaar verbeterd. En in tabel 23 is het percentage voor de berekening van de vrije ruimte toegevoegd.

Verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2013’ zijn nu verwijzingen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2014’. De opmaak is verbeterd en overal zijn de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 3e uitgave in 2014 verschijnt.

Download:

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 (PDF)

terug