Nieuwe versie ‘Handboek Loonheffingen 2014’ gepubliceerd

Bron: Belastingdienst

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2014 verwerkt. De wijzigingen zijn veelal verduidelijkingen in bepalingen wat tot het loon behoort.

Gebruikelijkheidstoets

Zo is bij de ‘Gebruikelijkheidstoets’ hebben we de volgende alinea toegevoegd: Vergoedingen of verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Naast een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen geven, zoals een vergoeding voor de telewerkplek of een kerstpakket.

Daarnaast zijn er redactionele wijzingen doorgevoerd zo is’tijdvak’ veranderd in ‘aangiftetijdvak’.

terug