Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Bron: Rijksoverheid

Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen. Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Deze tijdelijke uitzondering geldt ook in geval van een fusie van pensioenfondsen.

ABP pensioenfondsen

Nieuwe financiële toezichtregels

Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Met dit voorstel kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had.

Met dit besluit wil Klijnsma bestaande knelpunten wegnemen en komt ze een wens van de sociale partners en de pensioensector tegemoet.

Maximum

Eén van de randvoorwaarden is dat een fonds maximaal tien jaar mag afwijken van de indexatieregels. En dat de groep binnen een fonds die een verhoogde indexatie krijgt duidelijk is afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan om ervoor te zorgen dat de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties verdeeld worden.

Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd om vervolgens in werking te treden.

terug