Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

Bron: Belastingdienst

Indien u uitstel aanvraagt voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting, dan geldt voortaan hiervoor een nieuwe regeling.

Geen of te laat aangifte

Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te laat gedaan? En hebt u minstens 1 keer niet of te laat aangifte gedaan in de 2 jaar daarvoor, terwijl u dit wel moest doen? Dan wijst de Belastingdienst het verzoek om uitstel af.

Voorbeeld

Uitstel aanvragen voor de aangifte 2013.

– U krijgt geen uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012 en ook over 2011 en/of 2010.

– U krijgt wel uitstel als u op tijd aangifte hebt gedaan over 2012, maar te laat aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.

– U krijgt wel uitstel als u te laat aangifte hebt gedaan over 2012, maar op tijd aangifte hebt gedaan over 2011 en 2010.

Wanneer is de aangifte op tijd?

De aangifte is op tijd als het op de inleverdatum binnen is bij de Belastingdienst. De inleverdatum staat op de aangiftebrief die u aan het begin van het jaar van de Belastingdienst ontvangt.

Hebt u uitstel gevraagd en gekregen? Dan mag u natuurlijk later aangifte doen. U hebt daarover een brief van de Belastingdienst ontvangen. Ook op deze brief staat een inleverdatum.

Wanneer is de aangifte te laat?

De aangifte is te laat als het niet binnen is bij de Belastingdienst op de inleverdatum die op de aangiftebrief of de brief over het uitstel staat.

terug