‘Nieuw pensioenstelsel eerlijker’

Bron: Nu

De jongeren organisaties van vakcentrales CNV, FNV en VCP zijn “overwegend tevreden” over de nieuwe pensioenvoorstellen van Staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Dat laten de organisaties dinsdag  in een gezamenlijke verklaring weten.

Het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK), het onderdeel waarin de nieuwe wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd, noemen de jongerenorganisaties evenwichtiger dan de vorige versie.

“Waar financiële meevallers voorheen enkel ouderen ten goede kwamen, worden ze nu ook met jongeren gedeeld. Daar staat tegenover dat jongeren nu ook meedelen met schokken, waardoor het stelsel voor gepensioneerden ook zekerder wordt”, schrijven de organisaties.

Zekerheid

Michiel Hietkamp van CNV Jongeren is met name te spreken over de strengere eisen die in het nieuwe FTK worden gesteld aan het indexeren. Een situatie waarin de pensioenen meegroeien met de loon- en prijsstijgingen.

“Er worden meer zekerheden in het nieuwe stelsel gebouwd. Zo mag er bijvoorbeeld pas volledig geïndexeerd worden bij een dekkingsgraad (de dekkingsgraad geeft de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen aan, red.) van 130 procent”, zegt Hietkmap.

Indexatie op korte termijn wordt zo minder makkelijk, stelt hij. “Eerst moet er voldoende zekerheid zijn, daarna kun je pas indexeren en risico’s nemen.”

Rust

Voorzitter van FNV Jong, Robbert Coenmans, denkt dat de aanpassingen voor rust in het pensioenstelsel zal zorgen. “Met het nieuwe FTK is geen sprake meer van diepe kortingen het ene jaar en grof indexeren het andere. Dergelijke situaties vallen niet uit te leggen en ondergraven de houdbaarheid van het stelsel.”

De FNV liet eerder bij monde van pensioenbestuurder Gijs van Dijk weten dat er een overgangssituatie moet zijn. “Fondsen hebben nu lage dekkingsgraden na de crisis. Als deze regels direct gaan gelden, kan er jaren niet geïndexeerd worden”, zei Van Dijk vorige week vrijdag in het Financieele Dagblad.

Maar volgens de jongerentak van de vakcentrales kan daar geen sprake van zijn. Zij vinden dat nu indexeren neerkomt op het uitdelen van cadeautjes uit de zak van jongeren.

terug