‘Niet meer werkenden door lagere lasten’

Bron: ANP

Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken. Het kost bovendien veel geld. Onderzoekers van het Centraal Planbureau concluderen dat in een zaterdag verschenen studie.

Wat volgens hen wel helpt om meer mensen aan de slag te krijgen, zijn fiscale prikkels voor moeders met jonge kinderen om meer te gaan werken. Ook het beperken van de steun voor lagere inkomens, bijvoorbeeld het verlagen van de bijstandsuitkeringen, heeft effect. Maar dat heeft weer het nadeel dat de inkomensongelijkheid stijgt.

Lasten verlagen

Het kabinet is van plan de lasten de komende jaren fors te verlagen, met in totaal zo’n 15 miljard euro. Het hoopt daarmee de werkgelegenheid aan te jagen. Het kabinet wil dat betalen met financiële meevallers, maar de plannen moeten nog uitgewerkt worden.

De CPB-onderzoekers waarschuwen dat algemene lastenverlichting een te ongericht instrument is om meer mensen aan het werk te krijgen. Een eenvoudiger belastingstelsel met slechts één tarief (de ‘vlaktaks’) kan zelfs negatief uitpakken voor de arbeidsdeelname.

Financieel aantrekkelijker

Het is volgens de onderzoekers beter om het voor mensen die nog niet werken financieel aantrekkelijker te maken om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de financiële tegemoetkoming voor moeders met jonge kinderen te verlagen.

Discussie (1)

Bekijken en participeren
Avatar
Boekhoudburo Bas
Waarom moeten juist moeders van jonge kinderen gestimuleerd worden om buitenshuis te gaan werken? De zorg voor jonge kinderen is ook 'werk' en zelfs vrij belangrijk werk, Die jonge kinderen worden vanzelf groter en dan zouden de moeders alsnog aan het werk kunnen. Zijn moeders van jonge kinderen dan de enige doelgroep om aan de slag te krijgen? Of gaat het om meer banen in de kinderopvang te creëren omdat de moeders geen tijd meer hebben om zelf voor hun kinderen te zorgen? Ik snap dit plan niet. A. Nelemans
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug