Nederlandse Spoorwegen bouwt belastingvoordeel via Ierland af

Bron: Rijksoverheid.nl

De Nederlandse Spoorwegen (NS) schaffen alle nieuw te bestellen treinen voor de nieuwe Hoofd Rail Net concessie met ingang van dit jaar aan vanuit Nederland. De vervoerder betaalt voortaan in Nederland de vennootschapsbelasting. Het materieel dat al in gebruik is verhuist de vervoerder in fiscaaltechnisch stapsgewijs naar Nederland zodat in 2024 90% van de treinen die NS in Nederland gebruikt onder het Nederlandse fiscale regime vallen.

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat hij afspraken heeft gemaakt met NS over de afbouw van de belastingvoordelen die de NS verkrijgt via een leasemaatschappij in Ierland.

Afbouwperiode

Voor lopende contracten geldt een afbouwperiode. In 2024, als de huidige concessieperiode van NS afloopt, zal 90% van de treinen die in Nederland worden gebruikt onder Nederlands fiscaal regime vallen. De laatste 10% volgt in de periode daarna. Uitgangspunt is dat NS belasting betaalt in het land waar de bedrijvigheid plaats vindt.

terug