‘Nederlandse inkomens flink gedaald’

Bron: ANP/Loonwijzer

Nederlandse werknemers verdienden vorig jaar gemiddeld 6 procent minder dan in 2012. Het gemiddelde uurloon daalde van 15,50 euro naar 14,60 euro. De grootste daling met 8 procent vond plaats in de financiële- en IT-sector.

Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Stichting Loonwijzer en vacature- en carrièrewebsite Monsterboard naar de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland.

Loondaling in alle sectoren

Werknemers in de horeca en het toerisme hadden het minste last van een loondaling (min 1 procent), in de zorg daalde het inkomen 3 procent. Ook de agrarische sector werd behoorlijk getroffen, hier daalden de lonen 7 procent.

De sectoranalyses in de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index tonen het gemiddeld bruto uurloon per sector en zijn gemaakt op basis van het Nederlandse deel van de internationale database van de stichting Loonwijzer. Hierin staan zo’n 185.000 enquêtes ingevuld tussen 2012 en 2013.

Loon Index 2012 2013 % verschil
Agrarische sector € 13,70 € 12,80 -6,6%
Horeca & Toerisme € 10,50 € 10,40 -1,0%
Productiesector € 17,30 € 16,30 -5,8%
Onderwijs € 17,30 € 16,40 -5,2%
Marketing & communicatie € 15,60 € 14,90 -4,5%
Financiële sector € 16,50 € 15,20 -7,9%
Gezondheidszorg € 14,80 € 14,40 -2,7%
IT & Telecom € 16,50 € 15,10 -8,5%
Transport & logistiek € 14,20 € 13,30 -6,3%
Bouw € 15,60 € 14,80 -5,1%

Crisis

Er zijn volgens de opstellers van het rapport meerdere redenen voor de loondaling aan te wijzen. Loonontwikkeling loopt altijd even achter op de economische ontwikkeling. Zo telde 2013 meer jonge goedkope flexwerkers.  Ontslagen werknemers namen in een nieuwe baan genoegen met minder loon en nogal wat ouderen met relatief hoge lonen verlieten de arbeidsmarkt.

Open voor nieuwe baan

Het aantal medewerkers dat aangeeft komend jaar een salarisverhoging te krijgen is gedaald van 52% naar 48%, met uitzondering van de IT-sector: hier verwacht 65% een loonstijging (vorig jaar 60%).  Bijna de helft van de medewerkers (49,5%) zegt open te staan voor een nieuwe baan, dat is een toename van 4%.

terug