Nederlandse accountantskantoren interne automatisering minder op orde

Bron: Exact

Nederlandse accountants- en administratiekantoren zijn voorloper op het gebied van technologieën als de cloud en het ontwikkelen van online dienstverlening. Dit in verhouding tot hun internationale vakgenoten. Opvallend is dat ze de eigen automatisering juist minder op orde hebben. Dit blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2015 van Exact Nederland.

computer automatisering2

Uitkomsten onderzoek

Aan het onderzoek namen zowel Nederlandse kantoren deel, als kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Slechts 9% van de bevraagde Nederlandse accountants heeft één geïntegreerd systeem voor back-office (administratie) en front-office (verkoop, marketing, ondersteuning) ten opzichte van 32% in het buitenland. Daarnaast geeft bijna de helft van de Nederlandse respondenten aan dat hun eigen administratie verdeeld is over meerdere softwaretoepassingen, tegenover slechts 19 procent in de andere landen. Door meerdere systemen te gebruiken zijn vaak extra administratieve handelingen nodig. Dat leidt tot tijds- en kwaliteitsverlies, aldus de onderzoekers.

Accountants wel voorloper met cloud

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact is verbaasd dat veel Nederlandse accountants hun interne automatisering minder goed op orde hebben, zeker gezien zij wel voorlopen op andere gebieden zoals de cloud. ‘Veel accountants werken met losse systemen, waardoor het moeilijk is om gegevens naast elkaar te leggen en laat staan te combineren.’

Technologie als onderscheiding van concurrentie

Ruim een derde, met 37%,  van de Nederlandse ondervraagde accountants probeert technologie te gebruiken om zich te onderscheiden van de concurrentie. In de andere landen is dat gemiddeld niet meer dan 5%. De beweging om klanten naar cloud-oplossingen te krijgen is ook nergens zo groot als in Nederland. Opvallend genoeg is deze beweging nog niet zichtbaar in het gebruik van deze oplossingen door klanten. Nederland loopt daarmee gelijk op met de andere landen (15%  t.o.v. 12% gemiddeld).

Ander onderzoek dat eerder in 2015 werd uitgevoerd door Exact, naar de rol van de accountant in Nederland, ondersteunt de bevinding dat Nederlandse accountantskantoren op het gebied van cloud-oplossingen voorop lopen in de markt. In vergelijking met administratiekantoren (68%), maken accountantskantoren (met 85%)v oor hun klanten meer gebruik van cloud-oplossingen.

Online samenwerking met klanten

De Jong: ‘Dankzij online oplossingen gaan accountants daadwerkelijk anders samenwerken met een deel van hun klanten, wat zowel voordeel voor de accountant als de klant biedt op het gebied van kosten en toegevoegde waarde. De hoeveelheid klanten waarmee deze online samenwerking ook daadwerkelijk tot stand komt, blijft daar nog wel wat bij achter.’ Op het vlak van analyse en rapportage liggen volgens de Jong nog kansen voor de Nederlandse accountant.

 

Nextens vrijblijvend verkennen?
Overweegt u de overstap naar online werken, maar heeft u nog vragen en/of twijfelt u? Elsevier Nextens biedt u de mogelijkheid om de Nextens aangifteprogramma’s eerst goed te bekijken. U kunt een maand gratis en vrijblijvend Nextens verkennen met een proefabonnement.

Wilt u ook alles uit Nextens halen? Meldt u aan voor een training of een webinar.
Blijf op de hoogte van de laatste verbeteringen en releases en schrijf u in voor de nieuwsbrief>

 

 

Discussie (1)

Bekijken en participeren
N. van Es Management & Adv.
Exact heeft boter op het hoofd. Ik heb met deze organisaties (begin 2014) enkele discussies gevoerd via de email, omdat men mij niet wilde ontvangen. Onderwerpen: de propositie cloud, de security en compliance aspecten. E was geen duidelijkheid over hun aanbod: * Geen duidelijkheid naar de klant dat cloud outsourcing is. * Geen duidelijkheid waar hun informatiebeveiliging aan voldeed. * Geen duidelijkheid over de mate waarin is voldaan aan de eisen van de toezichthouder. En nog steeds kan ik op de site niet vinden hoe het in elkaar zit. Zoeken op: informatiebeveiliging, ISAE 3402, security levert slecht 1 hit op over een token. En nu dit promotie/commerciële artikel om weer mensen over de Outsourcing streep heen te halen zonder vooraf duidelijk te vertellen wat ik als klant koop. Opnieuw wil ik Exact uitdagen.Zie ik het bovenstaande juist, of.... Mocht ik over zaken heen gelezen hebben, dan hoor ik dat graag. Norman van Es Management Consultant Governance, Informatie risk management en Informatiebeveiliging.
Log in of Registreer om een reactie te plaatsen
terug