Nederlands spaaroverschot neemt af

Bron: CBS

Het spaaroverschot van huishoudens en niet-financiële bedrijven is aan het afnemen omdat Nederlanders weer meer uitgeven. Dat constateert het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) in een woensdag verschenen studie. In 2016 gaven huishoudens per saldo nog ruim € 3 miljard minder uit dan zij aan inkomsten binnenkregen.

Toename bestedingen

In 2013 ging het nog om bijna € 22 miljard, wat het hoogste spaaroverschot in decennia was. Volgens het CBS is de ontwikkeling vooral te danken aan de toename van de bestedingen. Dat huishoudens meer geld uitgeven hangt op zijn beurt weer sterk samen met de herstellende woningmarkt. Er wordt onder meer extra geld gestoken in nieuwbouwhuizen, woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

Niet-financiële bedrijven

Niet alleen huishoudens zijn minder spaarzaam geworden, ook bij maar ook dat van de niet-financiële bedrijven is de laatste jaren afgenomen. In 2016 bedroeg het spaaroverschot van de niet-financiële bedrijven € 47,7 miljard, terwijl dit in 2012 nog € 65,7 miljard was.

De inkomsten (middelen) van niet-financiële bedrijven namen na 2012 iets toe door een geleidelijke toename van de toegevoegde waarde. Het inkomen uit vermogen, zoals rente, dividenden en herbelegde winsten in dochterondernemingen, nam daarentegen af van € 60,3 miljard in 2012 naar € 32,2 miljard in 2016. Dat komt voor een deel door lagere renteopbrengsten, die samenhangen met de daling van de kapitaalmarktrente. Niet-financiële bedrijven boekten in 2016 ook € 16 miljard minder aan ontvangen dividenden dan in 2012.

Aan de bestedingenkant van niet-financiële ondernemingen zijn de loonkosten en sociale premies toegenomen, net als de investeringen in vaste activa.

Financieel bezit bedrijven blijft toenemen

Ondanks de daling van het spaaroverschot is de groei van de financiële bezittingen van niet-financiële vennootschappen doorgegaan. Met name niet-beursgenoteerde aandelen werden aangeschaft. Niet-financiële vennootschappen haalden hun financiering voor een belangrijk deel uit de uitgifte van aandelen en schuldbewijzen. Vooral het buitenland blijkt de financiering te verschaffen: leningen door Nederlandse financiële instellingen werden in de afgelopen jaren per saldo zelfs afgelost: er werd dus meer afgelost dan geleend.

Overheid

Daar staat tegenover dat het tekort van de overheid fors afnam en in 2016 zelfs omsloeg in een bescheiden overschot.

terug