‘Nederlands belastingstelsel draagt bij aan polarisatie’

Bron: FD

De inkomstenbelasting druist in tegen het beginsel van draagkracht. Dit soort tekortkomingen in het Nederlandse belastingstelsel dragen bij aan de polarisatie in de samenleving. Dat zegt Leo Stevens, de nestor van de Nederlandse belastingwetenschap en veelvuldig adviseur van ministers en staatssecretarissen, in een interview met het FD.

Beginsel van draagkracht

Volgens Leo Stevens moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hierbij moeten vergelijkbare sterke schouders ook even zware lasten torsen. Dat is het beginsel van draagkracht. Volgens de fiscaal econoom wordt tegen beide uitgangspunten gezondigd. Dit is onder andere te zien bij de fiscale behandeling van één- en tweeverdieners. Zo kunnen gezinnen met één kostwinner de algemene heffingskorting voor de niet-kostwinner vaak niet of maar gedeeltelijk verzilveren bij de individuele toerekening van arbeidsinkomsten. De ‘aanrechtsubsidie’, die de verzilvering voor de niet-werkende partner ondersteunde, wordt geleidelijk afgebouwd. Volgens Stevens is het onrechtmatig omdat er bij gelijke gezinsinkomens voor het eenverdienersgezin na belastingen steeds minder overblijft dan bij het gezin van tweeverdieners.

Faillissement belastingstelsel

Door dit soort tekortkomingen in het Nederlands belastingstelsel komen werknemers tegenover zzp’ers te staan, jongeren tegenover ouderen en huurders tegenover huizenbezitters, zegt Stevens. In 2001 was hij betrokken bij de laatste grote belastinghervorming, maar hij verwacht van dit kabinet geen hervorming meer. Door het uitblijven hiervan en ‘het faillissement van het belastingstelsel’ heeft hij een boek geschreven ‘Geloofwaardig belasting heffen, Fiscale uitdagingen voor nu en later’. Dinsdag presenteert hij het boek in Den Haag.

terug