Nederland in top zes consumentenvertrouwen EU

Bron: CBS

Het Nederlandse consumentenvertrouwen was in juli aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde. Sterker nog, de afgelopen veertien jaar was de Nederlandse consument structureel positiever. Gemiddeld had de Nederlandse consument het op vijf na hoogste consumentenvertrouwen van alle EU-lidstaten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

consument groei

Vertrouwen bij gunstige economie

Het consumentenvertrouwen ligt in Nederland vooral in economisch gunstige tijden aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in de EU. In periodes van pessimisme lopen de scores meer naar elkaar toe. Het verschil ontstaat vooral doordat Nederlandse consumenten in tijden van optimisme gunstiger oordelen over de algemene economische situatie en de werkloosheid dan het EU-gemiddelde, aldus het CBS.

Spaargedrag

De gemiddelde spaarverwachting , de vraag of men denkt geld opzij te kunnen zetten in de komende 12 maanden, ligt voor Nederland met 29,5 ver boven dat van de EU (–6,8). Dit komt echter niet direct overeen met het daadwerkelijke spaargedrag van consumenten. Het Nederlandse spaarquotum, het percentage besteedbaar inkomen dat huishoudens in een bepaalde periode niet uitgeven aan consumptie, lag tussen 2002 en 2015 met een percentage van 12,3% slechts iets hoger dan het EU-gemiddelde van 11,5%. Duitsland had daarentegen een relatief lage spaarverwachting van 3, maar met 16,5% wel het hoogste spaarquotum van alle EU-lidstaten.

Verwachte economische situatie

Ook op de deelvraag over de verwachte economische situatie scoort Nederland doorgaans positiever dan gemiddeld in de EU, maar het verschil is beduidend kleiner. Wat betreft de verwachte eigen financiële situatie scoort Nederland nagenoeg hetzelfde als de EU. Over de werkloosheidsverwachting is de Nederlandse consument iets negatiever. De werkloosheid in Nederland ligt doorgaans lager dan gemiddeld in de EU.

Scandinavische landen

Scandinavische consumenten zijn het meest optimistisch van alle EU-burgers. Finland had een spaarverwachting van 50,8, maar slechts een spaarquotum van 8,1%. Mede door deze hoge spaarverwachting zijn de Scandinavische consumenten het meest optimistisch van alle EU lidstaten. In Griekenland ligt het vertrouwen in de economie structureel het laagst.

terug