Nederland en Oezbekistan tekenen wijzigingsprotocol bij belastingverdrag

Bron: Belastingdienst

Nederland heeft een wijzigingsprotocol met anti-misbruikbepaling bij het belastingverdrag tussen Oezbekistan en Nederland uit 2001 ondertekend. Het is een verdere uitvoering van het kabinetsbeleid om anti-misbruikbepalingen op te nemen in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden. Nederland wil graag een voortrekkersrol in de aanpak van belastingontwijking.

Belastingheffing ontwijken

De anti-misbruikbepaling voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Daarnaast is met het wijzigingsprotocol gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal verdragsbepalingen te moderniseren, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.

terug