Nederland belangrijk in belastingontwijking

Bron: ANP en SOMO

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals. Daarmee blijft ons land een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking, ook al zegt het kabinet steeds belastingontwijking te willen aanpakken. Dat staat in een nieuw Europees rapport, waaraan de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO heeft meegewerkt.

Sterke lobby

Uit het onderzoek waar SOMO aan meewerkte, blijkt dat de lobby in Nederland zeer effectief is. Zo zijn onder andere VNO-NCW, de Amerikaanse Kamer van Koophandel en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs betrokken bij diverse politieke beleidsvorming. Ze hadden slaagden er in om hun belangen er door te krijgen bij het ministerie. Daarnaast neemt het aantal geheime belastingafspraken toe, ook op Europees vlak. Nederland was volgens de onderzoekers vorig jaar met 236 deals zelfs goed voor een derde plek. Alleen België en Luxemburg sloten er meer af. De onderzoekers wisten in Europa als geheel 1444 geheime deals met multinationals te achterhalen. Of met al die afspraken ook daadwerkelijk belasting wordt ontweken, is niet duidelijk. Het kunnen ook ‘legitieme’ deals betreffen die het voor de bedrijven helder maken hoeveel belasting ze moeten betalen.

Brievenbusfirma’s

Eerder toonde de Panama Papers al aan dat Nederland ook een rol speelt binnen de internationale belastingontduiking: ongeveer 200 Nederlandse adressen, 50 tussenpersonen en 100 intermediairs werden genoemd. Het onderzoek toont verder aan dat tussen 2013 en 2015 het aantal brievenbusfirma’s groeide met 17%.

Tegenstrijdige belangen

‘Ten opzichte van vorig jaar zijn er door de Europese Unie, onder Nederlands voorzitterschap, wel stappen in de goede richting gezet om belastingontwijking te bestrijden, maar Nederland heeft in eigen land bitter weinig gedaan om zijn rol als facilitator van belastingontwijking aan te pakken’, aldus Jasper van Teffelen van SOMO. Terwijl minister Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Eurogroep, binnen Europa werkte aan een EU Anti-Tx Avoidance Package, zegt hij in Nederland dat de vennootschapsbelasting omlaag kan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden.

Stappen gezet

Wel heeft Nederland stappen gezet om de belastingontduiking aan te pakken. Zo ondersteunt de overheid de wereldwijde implementatie van Country-by-Country (CbC)-rapportages en is het ministerie van Financiën bezig met de wetgeving voor een Ultimate Beneficial Ownership (UBO) register. Hiermee implementeert Nederland de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Maar volgens het Europees Rapport is Nederland er nog niet: ‘Het Nederlandse fiscale systeem bevat nog een aantal structuren die multinationals kunnen gebruiken om belasting te ontwijken in ontwikkelingslanden, evenals in de rest van de wereld.’

terug