NBA wil goodwill model aanpakken

Bron: NBA en FD

De beroepsorganisatie van accountants NBA wil het goodwill model aanpakken voor kantoren met een niet-oob-vergunning. Ze willen vanaf 1 januari 2018 van het systeem af dat nieuwe partners de intreedsom in één keer betalen. Volgens de organisatie leiden de goodwill-betalingen tot verkeerde prikkels.

Winst versus kwaliteit

Van de niet-oob-kantoren werkt 70% met een goodwill model. Intredende partners betalen een intreedsom, waarvoor ze een lening afsluiten bij een bank terwijl de terugverdiencapaciteit onzeker is. Zij hebben daarom baat bij een hoge winstuitkering om de lening af te lossen. Daardoor kunnen zij een prikkel krijgen om meer op de winst dan op de kwaliteit te letten. Voor uittredende partners geldt dat zij weinig belang hebben bij lange termijn investeringen in de kwaliteit in hun laatste jaren bij de onderneming omdat die op korte termijn de winst kunnen drukken en pas na hun vertrek vruchten afwerpen.

Bonus/malus systeem

De NBA komt nu met een verbeterplan waardoor de nadruk niet op winst maar op kwaliteit komt te liggen. In hun rapport ‘Handvatten voor het wegnemen van potentieel negatieve prikkels bij het intreed- en uittreedsysteem’ stellen ze een bonus/malus systeem voor. Het gaat daarbij om een in- en uitgroeisysteem waarbij nieuwe partners de eerste paar jaar nog niet volledig meedelen in de winst. Partners die vertrekken, krijgen daarna juist nog vier jaar een winstuitkering. Vanaf 1 januari 2018 moet het nieuwe systeem ingaan.

Cultuuromslag

Vicevoorzitter van de NBA, Diana Clement, licht toe dat ‘goodwill’ als principe voor de bedrijfsvoering niet ter discussie staat: ‘Elke onderneming heeft waarde. Dat geldt ook voor accountantskantoren. Goodwill is legitiem. Ons gaat het om de cultuuromslag en de kwaliteit. We willen de risico’s op potentieel negatieve prikkels dus uitsluiten.’ Het rapport komt voort uit het verbeterplan ‘In het Publiek Belang’.

terug